Soulless

Bây giờ thà mình chụp hình free để có những tấm hình đẹp còn hơn là nhận tiện để rồi chụp ra những bức hình vô »