04/10/2007

Trưa hôm qua lên cty YAN, làm cùng với anh Tân cái Pre­sen­ta­tion về Web chính thức của trường Ngô Sĩ Liên. Chiều »