Valentine thứ 6

Anh và em. Lần Valentine thứ 6. Cả 6 lần mình đều chưa bao giờ được ở bên nhau ngày Valentine. Chỉ một mùa Valentine này »

Chào năm 2016

Chào năm 2016. Chào blog mới. Blog dùng Ghost và được mình tự chuyển từ host Wordpress sang. Chạy trên máy chủ Digital Ocean tự setup »