25/11/2007

Hôm qua vừa thuyết trình xong chủ đề về não (The Brain) . Bài thuyết trình cực kỳ đơn giản và ngắn. Điểm chính là về bán cầu não trái và bán cầu não phải. Chỉ có 1 cái hình trong bài thuyết trình:
http://media1.break.com/static/live/v1/pages/brain/img/brain.gif

Và câu hỏi được đặt ra thế này:

Do you see the dancer turn­ing *clock­wise or anti-clockwise*?

(Bạn thấy người vũ công đang quay theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ?)
If clock­wise, then you use more of the right side of the brain* and vice versa. * (Nếu quay theo chiều kim đồng hồ, điều đó có nghĩa bạn sử dụng não phải nhiều hơn và ngược lại).

- LEFTBRAINFUNCTIONS

uses logic
detail ori­ented
facts rule
words and lan­guage
present and past
math and sci­ence
can com­pre­hend
know­ing
acknowl­edges
order/pattern per­cep­tion
knows object name
real­ity based
forms strate­gies
prac­ti­cal
safe

  • RIGHTBRAINFUNCTIONS

uses feel­ing
“big pic­ture” ori­ented
imag­i­na­tion rules
sym­bols and images
present and future
phi­los­o­phy & reli­gion
can “get it” (i.e. mean­ing)
believes
appre­ci­ates
spa­tial per­cep­tion
knows object func­tion
fan­tasy based
presents pos­si­bil­i­ties
impetu­ous
risk taking

- Tóm lại nếu bạn dùng não phải nhiều hơn, điều đó có nghĩa bạn giỏi về sự tưởng tượng và khả năng giao tiếp, đồng thời rất giàu cảm xúc.
- Nếu bạn dùng não trái nhiều hơn, bạn rất giỏi về những môn như Toán, Lý. Đòi hỏi sự tính toán và logic.

Cuối cùng bài thuyết trình được khen là “very excit­ing” . Cũng không có ai hỏi là tại sao lại không thuyết trình về các bộ phận của não. Thực ra mình sẽ không bao giờ trình bày lại các kiến thức đã có trong sách vì đã được học từ tuần trước rùi . Làm như thế này mới thú vị chứ, phải không? Đáng lẽ phải nói thêm một điều thú vị hơn là: “Một siêu máy tính mạnh nhất hiện nay chỉ có thể tính toán bằng 5% não người mà thôi”. Cũng định ghi vào rùi, nhưng mà không nhớ chính xác có phải là con số 5% hay không. Ôi trí nhớ dạo này tệ

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.