23/07/2007

Vừa mới ra sân bay tiễn anh Meo về Úc. Tự nhiên ra sân bay buồn quá, tự hỏi không biết năm sau ai sẽ ra tiễn mình đi nhỉ? Vừa dạo qua trang visa ([http://travel.state.gov/visa/frvi/bulletin/bulletin_3269.html](http://travel.state.gov/visa/frvi/bulletin/bulletin_3269.html)), vậy là sớm hơn dự kiến rùi, 6 tháng nữa thôi! Không biết có được học hết lớp 11 ở Việt Nam không nhỉ? Không biết nói gì hơn, buồn quá! ![](http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/2.gif)![](http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/29.gif)

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.